Biznes kreditlər üzrə mütəxəssislərinin hazırlığı
Müraciət et
Biznes kreditlər üzrə mütəxəssislərinin hazırlığı

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: istənilən şəxs
Təlimin davam etmə müddəti: 4 həftə, 24 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən) 
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti: 
Ofis rejimi - 450 AZN  (vergi daxil) 
Online rejimi - 350 AZN  (vergi daxil) 

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə 
2) Təlim materialları
3) Video recording
4) Coffee break (ofis rejimi olduqda)

Təlim proqramı:

Biznesin strukturu
1) Hüquqi şəxs anlayışı
2) Hüquqi şəxslərin yaradılması və dövlət qeydiyyatı
3) Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili
4) Kommersiya hüquqi şəxsləri və onların növləri
5) Sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü
6) Fərdi sahibkar və ailə kəndli təsərrüfatı

Pulun vaxt dəyəri
a) Gələcək dəyər və faizlərin kapitallaşması
b) İndiki Dəyər
c) İnflyasiya və pulun zaman dəyəri
d) Effektiv faiz dərəcəsi

Maliyyə planlaşması
a) Maliyyə Planlaşmasının Anlayışı
b) Maliyyə Planlaşması Model
c) Kənardan maliyyələşmə və artım

Maliyyə hesabatlığı
a) Balans hesabatı
b) Mənfəət zərər hesabatı
c) Nağd pul axını hesabatı
d) Vergilər (Mənfəət vergisi, Gəlir vergisi)

Əməliyyat kapitalının idarə edilməsi
a) Uzun müddətli və qısa müddətli planlama
b) Qısa müddətli maliyyələşmə mənbəyi

Maliyyə hesabatların təhlili
a) Maliyyə əmsalları
b) Levec əmsalı
c) Likvidlik əmsalı
d) Effektivlik əmsalı
e) Gəlirlik əmsalı
f) Du Pont təhlili
g) Şirkətin/Müəsisənin fəaliyyətinin təhlili
h) Maliyyə əmsalların rolu
i)  Bank kreditləri

Nağd pulun və inventarın idarə olunması
a) Nağd pulun toplanılması, verilməsi və idarə olunması
b) İnventarın idarə olunması

Kreditorların idarə olunması və yığılması
a) Satış şərtləri
b) Kreditor müqaviləsi

Layihələrin təhlili
a) Şirkətlər tərəfindən investisiya prosesinin təşkili
b) Gəlir və xərcin kəsişməsi nöqtəsinin təhlili
c) Xalis indiki dəyər (NPV) / Gəlir və xərcin kəsişməsi təhlili

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz