Bank Menecmenti
Müraciət et
“BANK MENECMENTİ (İdarəetmə və prudensial nəzarət)” təlimi

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: Nəzarət və idarəetmə strukturlarının əməkdaşları, nəzarət və idarəetmə strukturlarında çalışmaq istəyən şəxslər
Təlimin davam etmə müddəti: 48 saat, 2 ay
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti (vergi daxil):

Ofis rejimi : 700 AZN
Online rejim: 500 AZN 

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Cofee break (ofis olduqda)

Təlim Proqramı:
Blok 1: Banklarda idarəetmə (6 saat)
1) Bankların idarəetmə strukturu
2) Banklarda korporativ idarəetmə standartları

Blok 2: Kreditlər üzrə prudensial tənzimlənmə (18 saat)
1) Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və xüsusi ehtiyyatların yaradılması
2) Kreditlər o cümlədən iri kredit risklərinin tənzimlənməsi
3) Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi 
4) Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması
6) Layihə maliyyələşdirilməsi kreditlərinin prudensial tənzimlənməsi
5) Kredit təşkilatlarının borcalanları haqqında məlumatın Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə verilməsi 

Blok 3: Maliyyə və hesabatlılıq (6 saat)
1) Azərbaycan Respublikasının Bank sistemində maliyyə hesabatlarının
tərtib və təqdim olunması 
2) Bankların əsas vəsaitlərlə əməliyyatları və bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər üzrə tələblər
3) Balansdan kənar əməliyyatlar

Blok 4: Prudensial tənzimlənmə (9 saat)
1) Məcmu kapitalın hesablanması
2) Kapital adekvatlığının hesablanması
3) Açıq valyuta mövqeyi limitlərinin hesablanması
4) Bankın investisiya əməliyyatları

Blok 5: Risk menecment, daxili audit və daxili nəzarət (9 saat)
1) Banklarda risklərin idarəedilməsi
2) Banklarda likvidlikliyin idarəedilməsi
3) Banklarda daxili nəzarət və daxili auditin təşkili barədə qaydalar

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz