Səmərəli ünsiyyət bacarıqları
Müraciət et
Səmərəli ünsiyyət bacarıqları (effektiv ünsiyyət)

Təlim yalnız korporativ sifariş əsasında təşkil olunur.
Təlimin başlanma tarixi, saatı və vaxtı: Təlimin elan olunduğu vaxt və ya korporativ sifariş olduqda qarşılıqlı razılaşma ilə
Təlimin davam etmə müddəti: 6 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti: (vergi daxil)
Qiymət sifariş əsasında formalaşır.

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Cofee break (ofis olduqda)

Proqram:
Modul 1 - Nitq mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətləri
- Nitq mədəniyyəti. 
- Nitq vərdişlərinin inkişafı. Provokasiyasız ünsiyyət
- Ünsiyyətdə emossional intellect
- Pozitiv düşüncə tərzi
- İşgüzar etikanın əsas xüsusiyyətləri

Modul 2 - Ünsiyyətin əsas elementləri
- Səmərəli ünsiyyətin tərkib hissələri
- Ünsiyyət zamanı davranış mədəniyyəti
- İnformasiyanın ötürülməsində iştirak edən kanallar
- Dinləmə və izahetmə bacarıqları
- İkitərəfli ünsiyyət

Modul 3 - Ünsiyyət zamanı nüfuzetmə texnikaları
- Düzgün və dəqiqləşdirən sual vermə bacarıqları
- Ehtiyacların müəyyən edilməsi
- Düzgün feedback vermə bacarıqları
- İşgüzar həyatda komplimentlərdən sitifadə qaydaları
- Münaqişəli vəziyyətdə ünsiyyət texnikaları
- Nüfuzetmə texnikalarının ünsiyyətdə düzgün istifadə edilməsi və inandırma texnikaları

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz