BOKT qanunvericiliyi
Müraciət et
BOKT qanunvericiliyi

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: istənilən BOKT işçiləri
Təlimin davam etmə müddəti: 3 dərs, 9 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili 

Təlimin qiyməti: 
Online və Ofis rejimi – 150 AZN (vergi daxil) 

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Coffee break (ofis olduqda)


Təlim proqramı: 
- BOKT-nin fəaliyyətinin hüquqi əsasları
- BOKT-nin təşkilati-hüquqi forması və növləri
- Nizamnamə kapitalı - Nizamnamə (şərikli) kapitalında mühümiştirak payının əldə edilməsi
- BOKT-nin təşkilati strukturuna və inzibatçılarına dair tələblər
- BOKT-nin filialları və nümayəndəlikləri
- BOKT-lərin fəaliyyətinə dair tələblər
- BOKT-lərin fəaliyyətinin maliyyələşdirilmə mənbələri
- BOKT-də mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı
- BOKT-nin fəaliyyətinin şəffaflığı ilə bağlı tələblər
- Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri və kredit büroları ilə BOKT arasındaməlumat mübadiləsi
- BOKT-nin fəaliyyətinə nəzarət
- BOKT-nin fəaliyyətinə dair prudensial normativlər və tələblər
- Bir borcalana və ya birgə borcalanlar qrupuna verilən kreditlər
- Aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatlar
- Xüsusi ehtiyatlar
- Xüsusi ehtiyatların yaradılması və balansdan silinmiş aktivlərin uçotu

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz