ISO 30414:2018
Müraciət et

ISO 30414:2018 standartı nədir?

ISO 30414:2018 Bu sənəd daxili və xarici insan kapitalı hesabatı (HCR) üçün təlimatları nəzərdə tutan beynəlxalq keyfiyyət standartıdır. Bu standartın məqsədi işçi qüvvəsinin davamlılığını dəstəkləmək üçün təşkilata insan kapitalının töhfəsini nəzərə almaq və şəffaflaşdırmaqdır. ISO 30414:2018 beynəlxalq standartı biznesin növündən, ölçüsündən, xarakterindən və ya mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq, dövlət, özəl və ya könüllü sektorda və ya qeyri-kommersiya təşkilatında olan bütün təşkilatlara şamil edilir.

Bu standart aşağıdakı əsas HCR sahələrinə dair təlimatları özündə əks etdirir:

- uyğunluq və etika;
- xərclər;
- müxtəliflik;
- liderlik;
- təşkilat mədəniyyəti;
- təşkilati sağlamlıq, təhlükəsizlik və rifah;
- məhsuldarlıq;
- işə qəbul, əlaqə və dövriyyə;
- bacarıqlar;
- varisliyin planlaşdırılması;
- işçi qüvvəsinin mövcudluğu.

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz