Nərgiz Əliyeva

Təhsili: 
1993-1997 - ci illərdə BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ  Türk dili və ədəbiyyatı üzrə təhsil almışdır.
2006-2009 - ci illərdə Xəzər Universitetinin Maliyyə və Kredit ixtisası üzrə MBA proqramının məzunu olmuşdur.


Əmək fəaliyyəti:
Peşə fəaliyyətinə 2001-ci ildə ACDI/VOCA təşkilatında başlayıb.
2007-2012 ci illərdə "Finca Azərbaycan" BOKT-da Maliyyə Nəzarətçisi kimi çalışmışdır.
2012- 2017-ci illərdə "Finca Azərbaycan" BOKT-da Daxili Nəzarət Departamentinin Rəhbəri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
2017- 2020-ci illərdə "Finca Bank Qırğızıstan" Risklərin İdarə Edilməsi Departamentin Rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır.
2020-ci ildən etibarən hazırki dövrədək "Access Bank" QSC-də Daxili Audit Departamentin Rəhbəri vəzifəsində əmək fəaliyyətini davam etdirməkdədir.


Pedoqoji fəaliyyəti: 
2020-ci ildən etibarən DAİ üzvü
2021-ci ildən DAİ CIA sertifikasiyasına namizəd
Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının Audit Komitəsinin üzvü
ABA Daxili Audit Ekspert qrupun üzvü. 
Azərbaycanda Daxili Audit İnstitutun Direktorlar şurasının üzvü
2021-ci ilin Avqust ayından indiyədək “İnternational Consulting Company” MMC-də paralel olaraq təlimçi kimi fəaliyyətini  davam etdirməkdədir.

İxtisas artırma üzrə fəaliyyət: 
2023 Certified Internal Auditor (CIA)
2023 BMI Business School Istanbul "Eğiticinin Eğitimi" sertifika programı 
2022 IIA On-demand learning – Audit Engagement Planning 
2022 Distant learning: CIA Part 1 exam preparation course 
2021 COSO 2013 Requirements and Implementation Overview
2021 Applying the Standards for Internal Auditors 
2020 E-learning: Introduction to Business Continuity
2019 Risk Management in Banking Sector / Market Risk
2019 People Management: Driving Performance and Productivity with People.
2019 Completion of Franklin Covey Leadership program
2018 Strategic Risk Management / Distant Learning Program
2017 High School of Economics, Financial Markets and Institutions
2015 Project Management Essentials (PMI)
2014 Risk Management and Internal Controls at banks and in the financial services industry
2014 Early Fraud Alerts in Lending
2013 GARP - Risk Certification Program
2012 Analysis of Financial Statements
2012 Introduction & Reporting standards on AML & Terrorism
2007 CAP/CIPA Examination Network - Financial and Management Accounting, Tax & Law
2005 Qanunvericilik əsasları – Əmək Məcəlləsi, Vergi Məcəlləsi və ümumi qanunvericilik bazası