Banklarda daxili auditin əsasları
Müraciət et
Banklarda daxili auditin əsasları

Təlimdə kimləriştirak edə bilər: Daxili audit olmaq istəyən bank əməkdaşları 
Təlimin davam etmə müddəti: 4 həftə, 24 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti (vergi daxil): 
Ofis rejimi: 500 AZN
Online rejim: 400 AZN

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə 
2) Təlim materialları
3) Video recording
4) Cofee-break (ofis olduqda)  
         

Proqram:
Daxili audit işinin təşkili
1. Daxili audit nədir? / Audit haqqında əsas anlayışlar
2. DA Standartları haqqında ümumi məlumat 
3. Auditin missiyası, 10 prinsip IPPF
4. Məqsədi, məsuliyyəti  və səlahiyyəti
5. Daxili auditin əsasnaməsi
6. Etika məcəlləsi
7. Daxili və kənar auditor arasında əsas fərqlər
8. Hüquqi bazası

Daxili auditin fəaliyyəti
1. Audit Metodologiyası – ümumi məlumat
2. Yoxlamanın Planlaşdırması
3. Sahə işi, Audit prosedurların növləri
4. Daxili Audit iş sənədlərinin hazırlanması
5. Sampling methods
6. Audit nəticələrinin təqdim edilməsi
7. Müşahidələrin və tövsiyələrin tərtibatı
8. Audit hesabatının mərhələləri və yekun hesabatın tərtibatı
9. Daxili Auditin Monitorinq funksiyası (Follow-up)

-Korporativ idarə etmə, risklərin idarə edilməsi və daxili nəzarət sisteminin qarşılıqlı əlaqəsi
-Korporativ idarə etmə, risklərin idarə edilməsi və daxili nəzarət sistemində  daxili auditin rolu
-Dələduzluq riskinin idarə edilməsində daxili auditin rolu

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz