Mentorların hazırlığı
Müraciət et
Mentorların hazırlığı

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: mentor olmaq istəyən şəxslər
Təlimin davam etmə müddəti: 
7 həftə, 42 saat 
Təlimin keçirilmə üslubu:  
ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti: 
Online - 350 AZN (vergi daxil) 
Ofis rejimi – 525 AZN (vergi daxil) 
II QARABAĞ MÜHARİBƏSİNİN ŞƏHİD AİLƏLƏRİ ÖDƏNİŞDƏN TAM AZAD OLUNURLAR
II QARABAĞ MÜHARİBƏSİNİN I QRUP QAZİ AİLƏLƏRİ – KURSUN ÜMUMİ ÖDƏNİŞİNİN 50%-dən AZAD OLUNURLAR

Ödənişə daxildir:
1) Beynəlxalq Sertifikat - ACTD və İSO loqosu ilə.
2) təlim materialları
3) video recording (online olduqda)
4) coffee break (ofis olduqda)

Təlim Proqramı:
Mentorluq bloku (12 saat)
1. Peşəkar mentorun əsas xüsusiyyətləri
a) Mentorun missiyası və rolu
b) Mentor necə olmalıdır? SWOT təhlil
c) Peşəkar mentorun inkişafı
2. Mentorluq metodları və növləri
a) Motivasiya etmə bacarığı
b) Mentorun və əməkdaşın uyğunluğu
c) Məqsədlərin qoyuluşu
d) İnformasiyanın ötürülməsi metodları
e) Fasilitasiya bacarıqlarının formalaşdırırlması
f) Online mentorluq
3. Mentorluq prosesinə hazırlıq
a) Mentorluğun forması və strukturunun müəyyən edilməsi
b) Mentorluğun məqsədinin müəyyən edilməsi
c) Baza informasiyaların əldə edilməsi
d) Tezislərin ardıcıllığının müəyyən edilməsi
e) Keys, video çarx və tapşırıqların hazırlanması
4. Ünsiyyət və təqdimat bacarıqları
a) Mentorluq prosesinə başlama
b) Əməkdaş ilə ilk əlaqənin qurulması
c) Kommunikasiya kanalları
d) Görüşlərin planlaşdırılması
e) Praktik mentorluq təqdimat işləri
5. Mentorluq prosesində əməkdaş ilə işin əsas xüsusiyyətləri
a) Təcrübəli və təcrübəsim əməkdaşla iş
b) Əks-əlaqənin qurulması formaları
c) Emosiyaların idarə edilməsi. Stresin aradan qaldırılması
d) Sualalrın cavablandırılması
e) Etirazlarla və çətin əməkdaşlarla iş

Əməliyyatlar və kredit bloku (24 saat)

1. Əməliyyatlar
1. Bank hesabı (Mülki Məcəllə) və Banklarda hesabların açılması aparılması və
bağlanması
2. Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunun şərhi
3. Nağdsız hesablaşmalar (təlimat) və Vergi və inkasso sərəncamlarının icrası
4.Fiziki və hüquqi şəxslər (Hüquqi şəxslərin yaradılması və dövlət qeydiyyatı /
Hüquqi şəxslərin təşkilati hüquqi formaları /Hüquqi şəxslərin sənədləri)
5. Qeyri kommersiya hüquqi şəxslərin əməliyyatları - Qrantlar və subqrantlar
6. Dövlət satınalmaları ilə işləyən korporativ müştərilərlə iş
7. Etibarnamə, vərəsəlik, bank əmanəti və əmanətlərin sığortalanması, bank
sirri
8.Plastik kartlarla əməliyyatlar
9. Ödəniş sistemləri (AZİPS, XÖHKS, SWIFT, AÖS)
10. Valyuta tənzimlənməsi / Xarici valyuta köçürmələri (valyuta rejimi)
11. İdxal ixrac əməliyyatları aparan korporativ müştərilərlə iş
12.Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (PL/TMM)
13.FATCA/CRS
2. Kreditlər
1. İstehlak kreditləri
2. İpoteka kreditləri

Sənədli əməliyyatlar bloku (6 saat)
Sənədli əməliyyatlar
Akkreditiv və Qarantiyalar (Sənədli əməliyyatlar)
- Beynəlxalq ticarətin risk və çətinlikləri
- Beynəlxalq ticarətdə istifadə olunan sənədlər
- İncoterms 2020
- Beynəlxalq ticarətdə ödəmə üsulları
- Beynəlxalq ticarətdə maliyyələşdirmə
- Akkreditivin mahiyyəti
- Akkreditivi tənzimləyən yerli qanunvericilik
- UCP 600 qaydaları
- Akkreditivin işləmə mexanizmi
- Akkreditivin növləri
- Bank qarantiyalarının mahiyyəti
- Qarantiyaları tənzimləyən yerli qanunvericilik
- URDG 758 qaydaları
- Qarantiya və kontr-qarantiyanın işləmə mexanizmi.
- Bank qarantiya növləri


Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz