Mentorların hazırlığı
Müraciət et
Mentorların hazırlığı
Təlim yalnız korporativ sifariş əsasında təşkil olunur. 
Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: mentorlar və mentor olmaq istəyən şəxslər
Təlimçi: Anar Həsənov
Təlimin davam etmə müddəti: 
12 saat 
Təlimin keçirilmə üslubu:  
ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti: 
Qiymət sifariş əsasında formalaşır.

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Coffee break (ofis olduqda)

Təlim Proqramı:
Modul 1. Peşəkar mentorun əsas xüsusiyyətləri
- Mentorun missiyası və rolu
- Mentor necə olmalıdır? SWOT təhlil
- Peşəkar mentorun inkişafı

Modul 2. Mentorluq metodları və növləri
- Motivasiya etmə bacarığı
- Mentorun və əməkdaşın uyğunluğu
- Məqsədlərin qoyuluşu
- İnformasiyanın ötürülməsi metodları
- Fasilitasiya bacarıqlarının formalaşdırırlması
- Online mentorluq

Modul 3. Mentorluq prosesinə hazırlıq
- Mentorluğun forması və strukturunun müəyyən edilməsi
- Mentorluğun məqsədinin müəyyən edilməsi
- Baza informasiyaların əldə edilməsi
- Tezislərin ardıcıllığının müəyyən edilməsi
- Keys, video çarx və tapşırıqların hazırlanması

Modul 4. Ünsiyyət və təqdimat bacarıqları
- Mentorluq prosesinə başlama
- Əməkdaş ilə ilk əlaqənin qurulması
- Kommunikasiya kanalları
- Görüşlərin planlaşdırılması
- Praktik mentorluq təqdimat işləri

Modul 5. Mentorluq prosesində əməkdaş ilə işin əsas xüsusiyyətləri
- Təcrübəli və təcrübəsim əməkdaşla iş
- Əks-əlaqənin qurulması formaları
- Emosiyaların idarə edilməsi. Stresin aradan qaldırılması
- Sualalrın cavablandırılması
- Etirazlarla və çətin əməkdaşlarla iş

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz