Effektiv təqdimat bacarıqları
Müraciət et
Effektiv təqdimat bacarıqları

Təlim yalnız korporativ sifariş əsasında təşkil olunur.
Təlimin başlanma tarixi, saatı və vaxtı: Təlimin elan olunduğu vaxt və ya korporativ sifariş olduqda qarşılıqlı razılaşma ilə
Təlimin davam etmə müddəti: 12 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Cofee break (ofis olduqda)

Proqram:
Modul 1- Təqdimat prosesi və təqdimat edən şəxsin profili
- Təqdimat edən şəxsin SWOT təhlili
- Təqdimatın növləri və formaları
- Korporativ təqdimatların xüsusiyyətləri
- Auditoriyanın təqdimat prosesinə motivasiyasının təmin edilməsi metodları
- Uğurlu təqdimat necə olmalıdır?

Modul 2 - Təqdimata hazırlıq
- Təqdimatın forma və strukturunun müəyyən edilməsi
- Təqdimatın mərhələləri
- Təqdimatın strukturunun hazırlanması
- Slaydların hazırlanması
- Məlumatların ardıcıllığının müəyyən edilməsi

Modul 3 - Təqdimatda ünsiyyət texnikaları
- Təqdimat zamanı səmərəli ünsiyyət texnikaları
- Səsin düzgün tənzimlənməsi
- Təqdimat zamanı bədən dili
- Dinləmə və izahetmə bacarıqları
- TED formasında çıxışlar

Modul 4 - Auditoriya ilə işin əsas xüsusiyyətləri
- Çıxışdan qabaq və çıxış zamanı emosional stabilliyin təmin edilməsi
- Auditoriya ilə əlaqənin qurulması
- Auditoriyanın diqqətinin cəlb edilməsi texnikaları
- Provokasiyaların dəf edilməsi

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz