Professional bank işçisi
Müraciət et
Professional bank işçisi

Təlimin davam etmə müddəti: 12 həftə, 72 saat
Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: istənilən bank əməkdaşı
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən) 
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti: (vergi daxil)
Online - 700 AZN  
Ofis - 800 AZN 

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə 
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Coffee break (ofis olduqda)

Proqram: 

Bank qanunvericiliyi və idarəetmə 
1) Bank sistemi
2) Bankların təşkilati strukturu
3) Banklarda korporativ idarəetmə

Kreditlər üzrə prudensial tənzimlənmə 
1) Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və xüsusi ehtiyyatların yaradılması
2) Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi
3) Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi 
4) Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması
5) İpoteka kreditləri 

Bank maliyyəsi və mühasibat uçotu 
1) Maliyyə hesabatları: Balans
2) Balansdan kənar əməliyyatlar

Prudensial tənzimlənmə 
1) Məcmu kapitalın hesablanması
2) Kapital adekvatlığının hesablanması
3) Açıq valyuta mövqeyi limitlərinin hesablanması
4) Bankın investisiya əməliyyatları

Bank vergi münasibətləri 
1) Vergilərin təsnifatı
2) Vergi riskləri
3) Vergi hesabatlığı

Komplayens nəzarəti 
1) PL/TMM
2) Şübhəli əməliyyatlara nəzarət mexanizmləri
3) Şübhəli əməliyyat indikatorları və monitorinq qaydaları

Banklarda daxili nəzarət və daxili auditin təşkili  
1) Daxili audit və onun bankda rolu
2) Daxili audit və daxili nəzarət arasında kombinasiya

Banklarda risklərin idarəedilməsi 
1) Risklərin təsnifatı və idarə edilməsi sistemi
2) Banklarda likvidlik riskin idarə edilməsi
3) Risklərin idarə edilməsi strategiyası
4) Risklərin idarə edilməsi prosesi
5) Beynəlxalq risk metodologiyası
6) Əməliyyat və Bazar riskləri

Xidmətin keyfiyyətinə nəzarət 
1) İdeal müştəri xidmətinin təşkili
2) Xidmətin keyfiyyətinə nəzarət mexanizmləri
3) “Feedback”lərin toplanması kanalları ilə işin təşkili

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz