ISO 45001:2018
Müraciət et
ISO 45001:2018 standartı nədir ?

ISO 45001:2018 Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri - Tələblər və tətbiq üzrə rəhbərlik  standartı  müəssisə və təşkilatlarda təhlükəsiz iş şəraiti yaratmaq, işçilərin təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmaq, iş yerlərindəki riskləri azaltmaq məqsədilə hazırlanmış standartdır.
ISO 45001:2018 iş sağlığı və təhlükəsizliyi sahəsində çalışanların iş qəzalarının qarşısının alınması üçün etməsi lazım olan vəzifələr aşağıdakılardır:
 • Çalışma sahələrində ISO 45001:2018 iş sağlığı və təhlükəsizliyi baxımından risk dəyərləndirmələri aparmaq
 • ISO 45001:2018 İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi tələbləri daxilində çalışma sahələrində yoxlamaları aparmaq 
 • Fəaliyyətlər nəticəsində istifadə olunan avadanlıq və dəzgahların ISO 45001:2018 iş təhlükəsizliyi baxımından uyğun olduğunu yoxlamaq
 • Fövqaladə hal planlarının hazırlanması və tətbiqini ISO 45001:2018 İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi tələbləri daxilində təmin etmək
 • ISO 45001:2018 İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin tətbiqi ilə yanğından mühafizə çalışmalarını aparmaq
 • Çalışanların ISO 45001:2018 İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi sahəsində daha da məlumatlı olmasını təmin etmək
ISO 45001:2018 Beynəlxalq Sertifikatının faydaları nələrdir ?
 • ISO 45001:2018 İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi sistemli bir yanaşma ilə, təşkilatın əmək təhlükəsizliyi və iş sağlamlığı ilə əlaqəli risklərini kontrol altına alır.
 • ISO 45001:2018 davamlı inkişaf prinsipi ilə təşkilatları iş sağlığı və əmək təhlükəsizliyi mövzularında inkişafa yönləndirir.
 • ISO 45001:2018 uyğunlaşan bir standartdır, hər miqyasdakı, hər sektordakı təşkilatın ehtiyaclarına cavab verə bilir.
 • ISO 45001 standartı ISO 9001 və ISO 14001-ə inteqrə bir sistem qurulabilməsi üstünlüyü ilə sənəd, iş, sistem qənaətini təmin edir.
 • ISO 45001:2018 Standartı çalışanlar ilə bağlı iş qəzaları, xəstəlikləri və iş gücü itkisi azalır.
 • Qəza xərclərini azaldır.
 • Çalışanların motivasiyasını artırır.
 • ISO 45001:2018 Standartı qanun pozuntusuna səbəb ola biləcək qəza riskini azaldır.
 • ISO 45001:2018 Sertifikatı imicin yüksəldir.

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz