ISO 27001:2022
Müraciət et
ISO 27001:2022 standartı nədir? 

ISO 27001:2022 İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi təşkilati informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında insanları, prosesləri və informasiya sistemlərini əhatə edən və üst rəhbərlik tərəfindən dəstəklənən bir idarəçilik sistemidir.
ISO 27001:2022 İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi təşkilati quruluşu, siyasətləri, planlaşdırma fəaliyyətlərini, məsuliyyətləri, tətbiqləri, prosedurları, prosesləri və qaynaqları əhatə edir.

ISO 27001:2022 Beynəlxalq Sertifikatının faydaları nələrdir ?
 • Doğru, təhükəsiz və lazımı məlumatları təmin edir
 • Əlavədən iş yükü və lazımsız zaman itkisinin qarşısını alar
 • Riskləri minimumlaşdırar
 • İşin davamlılığını təmin edər
 • İnformasiyaların gizliliğinin qorunmasını təmin edər
 • Təşkilat daxilində məlumat sistemləri və zəifliklərin necə qorunacağı təmin olunur
 • İnformasiyanın və metodların doğruluğunun və bütünlüyünün qorunması, dəyişməməsini təmin edir
 • Qanuni tərəflərin məcburi etdiyi kriteriyalar təmin edilmiş olur.
 • İnformasiyaya hücumların qarşısı alınır
 • Rəqabət üstünlüyü təmin edir 
 • Sahib olduğu dəyərli məlumatları qoruya bilmək: Quracağı nəzarət tədbirləri ilə təhlükəsizlik metodlarını müəyyənləşdirər və icra edərək qoruyar 
 • İnformasiyanı bir sistem sayəsində qoruyur, təsadüflərə yer vermir
 • Çalışanların motivasiyasını artırır
 • Yüksək prestiji təmin edər

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz