Müştərilər ilə əlaqələrin idarə edilməsi - CRM
Müraciət et
Müştərilər ilə əlaqələrin idarə edilməsi - CRM

Təlim yalnız korporativ sifariş əsasında təşkil olunur.
Təlimin başlanma tarixi, saatı və vaxtı: Təlimin elan olunduğu vaxt və ya korporativ sifariş olduqda qarşılıqlı razılaşma ilə
Təlimin davam etmə müddəti: 12 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti: (vergi daxil)
Qiymət sifariş əsasında formalaşır.

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Cofee break (ofis olduqda)

Proqram:
Modul 1
Müştəri kimdir? Müştərinin tipləri
- Müştəri nə istəyir? Müştəri psixologiyası
- Ən yaxşı xidmət nədir? Xidmətin 2 tərəfi
- Xidmət zamanı işgüzar etika
- İlk təəssüratın yaradılması

Modul 2
Müştəri ilə ünsiyyətin əsas prinsipləri. Verbal və qeyri-verbal ünsiyyət
- Xidmətin düzgün təqdimatı nədən asılıdır?
- Məlumatın yığılması
- Məlumatın təqdimatı
- Müştəri ilə danışıq prosesinin sürətləndirilməsi (vaxta qənaət) 
- Dinləmə və izahetmə bacarıqları

Modul 3
Müştəri növləri
- Aqressiv müştərilər ilə danışığın xüsusiyyətləri
- Müştərini nəzakətli inkar etməyin sirləri
- Manipulyasiya (nüfuzetmə) texnikaları
Müştəri ilə dialoqun tipik səhvləri

Modul 4
Müştəri etirazı və şübhə
- Müştəri şikayət edərkən
- Xidmət zamanı stres yaradan faktorlar
- Stresin idarə edilməsi
- Münaqişəli vəziyyətlərin yaradan səbəblər
- Münaqişəli vəaiyyətlərin idarə 
edilməsi

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz