Xidmət keyfiyyətinin optimallaşdırılması
Müraciət et
Xidmət keyfiyyətinin optimallaşdırılması

Təlim yalnız korporativ sifariş əsasında təşkil olunur.
Təlimin başlanma tarixi, saatı və vaxtı: Təlimin elan olunduğu vaxt və ya korporativ sifariş olduqda qarşılıqlı razılaşma ilə
Təlimin davam etmə müddəti: 6 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti: (vergi daxil)
Qiymət sifariş əsasında formalaşır.

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Cofee break (ofis olduqda)

Proqram:
Modul 1
- Müştəri nə istəyir? Müştəri psixologiyası
- Ən yaxşı xidmət nədir? Xidmətin iki tərəfi
- Xidmət zamanı işgüzar etika
- TQM (Total Quality Management) standartları
- Xidmətin operativliyi və onun kriteriyaları
- Keyfiyyətin ölçülməsi meyarları
- Çatışçazlıqların müəyyən edilməsi

Modul 2
- Müştəri ilə ünsiyyətin əsas prinsipləri. Verbal və qeyri-verbal ünsiyyət
- Xidmətin düzgün təqdimatı nədən asılıdır?
- İlk təəssüratın yaradılması
- Məlumatın yığılması
- Məlumatın təqdimatı
- Dinləmə və izahetmə bacarıqları

Modul 3
- Müştəri növləri və hər bir müştəri ilə individual yanaşmanın tətbiqi
- Müştərini nəzakətli inkar etməyin sirrləri
- Manipulyasiya (nüfuzetmə) texnikaları
- Müştəridən feedback (rəy)lərin alınması üsulları
- Əks-əlaqənin düzgün qurulması prinsipləri
- Tənqidə doğru reaksiya
- Müştəri ilə dialoqun tipik səhvləri

Modul 4
- Müştəri etirazı və şübhə
- Müştəri şikayət edərkən
- Aqressiv müştərilər ilə danışığın xüsusiyyətləri
- Xidmət zamanı stress yaradan faktorlar
- Stresin idarə edilməsi
- Münaqişəli vəziyyətləri yaradan səbəblər
- Münaqişəli vəziyyətlərin idarə edilməsi

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz