Hüquqi şəxslərə xidmət üzrə işçilərin hazırlığı
Müraciət et
Hüquqi şəxslərə xidmət üzrə işçilərin hazırlığı 

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: hüquqi şəxslərə xidmət göstərən bank əməkdaşları
Təlimin başlanma tarixi, saatı və vaxtı: Təlimin elan olunduğu vaxt və ya korporativ sifariş olduqda qarşılıqlı razılaşma ilə
Təlimin davam etmə müddəti: 30 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti: (vergi daxil)
Online – 250 AZN  
Ofis - 375 AZN 

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Cofee break (ofis olduqda)

Proqram: 
1. Bank hesabı (Mülki Məcəllə) və Banklarda hesabların açılması aparılması və bağlanması / Məsafədən hesabların açılması
2. Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunun şərhi
3. Nağdsız hesablaşmalar (təlimat) 
4. Fiziki və hüquqi şəxslər (Hüquqi şəxslərin yaradılması və dövlət qeydiyyatı / Hüquqi şəxslərin təşkilati hüquqi formaları /Hüquqi şəxslərin sənədləri) 
5. Qeyri kommersiya hüquqi şəxslərin əməliyyatları - Qrantlar və subqrantlar
6. Ödəniş sistemləri (AZİPS,XÖHKS,SWIFT,AÖS)
7. Plastik kartlarla əməliyyatlar
8. Valyuta rejimi
9. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (PL/TMM)
10. FATCA/CRS
11. İdxal ixrac əməliyyatları aparan müştərilərlə iş
12. Dövlət satınalmaları ilə işləyən müştərilərlə iş
13. Akkreditiv və Qarantiyalar (Sənədli əməliyyatlar)
- Beynəlxalq ticarətin risk və çətinlikləri
- Beynəlxalq ticarətdə istifadə olunan sənədlər
- İncoterms 2020 
- Beynəlxalq ticarətdə ödəmə üsulları 
- Beynəlxalq ticarətdə maliyyələşdirmə 
- Akkreditivin mahiyyəti
- Akkreditivi tənzimləyən yerli qanunvericilik
- UCP 600 qaydaları
- Akkreditivin işləmə mexanizmi
- Akkreditivin növləri 
- Bank qarantiyalarının mahiyyəti 
- Qarantiyaları tənzimləyən yerli qanunvericilik 
- URDG 758 qaydaları
- Qarantiya və kontr-qarantiyanın işləmə mexanizmi. 
- Bank qarantiya növləri

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz