Bankın risk işçisi
Müraciət et
Bankın risk işçisi

Təlimin davam etmə müddəti: 4 həftə, 24 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və online (zoom platforması üzərindən) 
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti (vergi daxil): 
Ofis rejimi - 500 AZN
Online rejim - 400 AZN

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə 
2) Təlim materialları
3) Video recording
4) Cofee break (ofis olduqda)

Proqram:
Banklarda risklərin idarə olunması
1. Anlayışlar;
2. Banklarda korporativ idarəetmə;
3. Requlyativ prudensial normativlər;
4. Banklarda risklərin idarə olunması qaydaları;
5. Beynəlxalq risk metodologiyası;


Əməliyyat riskləri

1. ƏR yaranmasına səbəb olan daxili və xarici amillər;
2. AMB ƏR ölçülməsi;
3. Riskin identifikasiyası və qiymətləndirilməsi;
4. Riskin təsiri və ehtimalı;
5. Nəzarət mexanizmi və İnsidentlərin idarə olunması;
6. RCSA;
7. İtgi məbləğinin hesablanması;


Kredit riskləri
1. Kredit qanunvericiliyi
2. Kredit riskləri, o cümlədən iri kredit riskləri ilə bağlı prudensial normativ və tələblər
3. Aktivlərin təsnifləşdirilməsi vəxüsusi ehtiyatların yaradılması
4. Kredit risklərinin ölçülməsi
5. PD, LGD, EL
6. Kredit risk Modelleri


Bazar riskləri
1. Mahiyyəti və növləri
2. Bazar riskləri üzrə işin təşkili
3. Stress test
4. Metodların tətbiqi
5. 
Bazar risklərinin ölçülməsi

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz