Kredit üzrə risk işçilərinin hazırlığı
Müraciət et
Kredit üzrə risk işçilərinin hazırlığı

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: kredit riskləri sahəsində çalışan və çalışmaq istəyən bank əməkdaşları 
Təlimin davam etmə müddəti: 4 həftə , 24 saat
️Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən) 
Tədris dili: Azərbaycan dili 

Təlimin qiyməti (vergi daxil): 
Ofis rejimi: 400 AZN
Online rejim: 300 AZN

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə 
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Cofee break (ofis rejimi olduqda)

Proqram:
İstehlak və ipoteka kreditləri
1) İstehlak kreditlərinin növləri
2) İstehlak kreditləri üzrə BGN və KTN əmsalları
3) İstehlak kreditlərinin təsnifləşdirilməsi 
4) İstehlak kreditləri üzrə ehtiyyatların yaradılması və təminatın rolu
5) İstehlak kreditlərinin restrukturizasiyası
6) İstehlak kreditləri üzrə kredit risklərinin qiymətləndirilməsi
7) İstehlak kreditləri üzrə problemli kreditlərin sağlamlaşdırılması mərhələləri
8) İpoteka kreditləri

Kredit riskləri üzrə prudensial normativlər
1) Bankın nizamnamə, balans və məcmu kapitalları
2) Biznes kreditlərinin təsnifləşdirilməsi və ehtiyyatların yaradılması, ehtiyyat yaratamada təminatın rolu
3) Banka aidiyyəti olan şəxslərlə kredit əməliyyatlarının aparılması
4) Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi
5) Kapital adekvatlığının hesablanması

Kredit risklərinin idarəedilməsi
1) Kredit risklərin idarə edilməsi sistemi
2) Kredit risklərinin qiymətləndirilməsi
3) Təminatın qiymətləndirilməsi
4) Kredit inzibatçılığı
5) Kreditlərin restrukturizasiyası
6) Kredit dosyesi

Kredit və kredit təminatı üzrə qanunvericilik
1) Girov və ipoteka hüququ (Mülki Məcəllə)
2) İpoteka haqqında qanun
3) Daşınar Əmlakın dövlət reyestri
4) Danışmaz əmlakın dövlət reyestri
5) Zaminlik və qarantiya

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz