Ünsiyyət bacarıqları
Müraciət et
Ünsiyyət bacarıqları

Məqsəd: Müştərilərə xidmət göstərən əməkdaşların ünsiyyət vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi 
ilə ünsiyyət komponentləri, ünsiyyət formaları, razı salma texnikaları ilə bağlı bilik və bacarıqların mənimsədilməsi.

Təlimin faydası: İştirakçılar keyfiyyətli və keyfiyyətsiz ünsiyyət haqqında məlumatlı olacaq, ünsiyyət zamanı 
yaranan anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması üsullarını mənimsəyəcəklər.

İştirakçıların sayı: 14-18 nəfər
Təlimin müddəti: 6 saat

Təlimin keçirilməsi üçün yardımçı vasitələr:
- Ünsiyyət psixologiyası mövzusu ilə bağlı elektron təqdimat
- Ünsiyyət tərzləri ilə bağlı video-çarx

Bölmələr
I bölmə - Ünsiyyətin növləri 
II bölmə - Növünə əsasən düzgün ünsiyyət tərzlərinin müəyyənləşdirilməsi 
III bölmə -  Dinləmə və izahetmə bacarıqlarının ünsiyyət prosesində rolu
IV bölmə -  Vətəndaş və ya müştəri məmnuniyyəti üçün düzgün ünsiyyət tərzləri

Qiymət: Qarşılıqlı razılaşma əsasında

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz