İşgüzar etiket və protokol qaydaları
Müraciət et
İşgüzar etiket və protokol qaydaları

Məqsəd: İştırakçıların rəhbərlik və digər əməkdaşlarla ünsiyyətin işgüzar etiket və subardinasiya qaydaları 
çərçivəsində aparılmasının öyrənməsi və işçilər arasında əməkdaşlığın və isti münasibətin qurulması 
sahəsində onların bilik və bacarıqlarının artırılması.

Təlimin faydası: Təlim prosesində iştirakçlıarrəsmi yerlərdə davranış qaydalarını, tanış etmə, salamlama, 
telefondan istifadə, geyim, hədiyyə vermə və alma və s. kimi işgüzar etiket qaydalarını öyrənəcəklər.

Təlimin keçirilməsi üçün yardımçı vasitələr:
- İşgüzar etiket və protokol qaydaları mövzusu ilə bağlı elektron təqdimat
- İşgüzar etiket və protokol qaydaları ilə bağlı video-çarx

İştirakçıların sayı: 7-20 nəfər

Təlimin müddəti: 6 saat

Bölmələr
I bölmə - Etiketin sahələri. Vizual və qeyri-vizual kommunikasiyada etiket
II bölmə - Xitab etmə, salamlama və telefondan istifadə qaydaları, geyim, hədiyyə vermə və alma qaydaları 
III bölmə -  Rəhbərliklə ünsiyyət və subardinasiya qaydaları, rəsmi yerlərdə davranış qaydaları 
IV bölmə - Elektron və yazı etiketi

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz