Bank kapitalı və onun adekvatlığının hesablanması
Müraciət et
Bank kapitalı və onun adekvatlığının hesablanması 
 
Təlimin kimlər üçün nəzərdə tutulub: Risk strukturunun əməkdaşları, daxili nəzarət stukturunun əməkdaşları, daxili audit strukturunun əməkdaşları, prudensial hesabatlıqla məşğul olan struktur bölmə əməkdaşları

Təlimin tarixi və davametmə müddəti: Təlim müddəti 1 gün ərzində, 5 saat tədris olunur. 

Təlim iştirakçılarının sayı: Təlimlər qrup şəkilində tədris olunur.

Təlimin qiyməti: 78 AZN (vergi daxil)
 
Təlim qiymətinə daxildir:
 • “International Consulting Company” şirkətinin Sertfikatı 
 • Təlim materialları
 • 2 dəfə Cofee-break
Tədris dili: Azərbaycan dili 

Təlimin məzmunu və təlim proqramı: 
 • Məcmu kapitalın məqsədi və ona dair tələblər
 • Kapitalın idarə edilməsi
 • Məcmu kapitalın strukturu
 • Aktivlərin risk qrupları
 • Kapitalın adekvatlıq əmsallarına dair tələblər və onların hesablanması
 • İstehlak kreditləri üzrə sektorun orta faiz dərəcəsinin hesablanması qaydası
 • Bazar riskləri üzrə minimum kapital tələbi
 • Əməliyyat riskləri üzrə minimum kapital tələbi
 • Kontr-tsiklik kapital buferinin hesablanması və açıqlanması qaydası
 • Hodrick-Prescott filtri 

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz